workshop

Mentoring by perfektně investovaný čas, pomohl mi jak z pracovního, tak osobního hlediska.

Potřebovala jsem nasměrovat a zlepšit se v rámci B2B marketingu a Lucie mi byla skvělou mentorkou. Velmi jsem ocenila její přístup a příklady z praxe. Díky mentoringu jsem se získala mnoho inspirace a také větší profesní sebedůvěru. Lucii jako mentorku určitě doporučuji.